ਫੁੱਲ

  • Flower

    ਫੁੱਲ

    1. ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹਾਲ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਮਰੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ suitableੁਕਵਾਂ ਹੈ.

    2. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਗ NZ ਉੱਨ ਜਾਂ NZ ਉੱਨ ਅਤੇ ਨਾਈਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.